Medina Travel Albania me një staf të specializuar, ofrojmë ofertat më të mira me cmime më konkuruese dhe mundësi të shumta për të përjetuar momente të paharruara në vendet e shenjta Meka e Bekuar dhe Medina e Ndritur.

Kontakti

Numrat e Telefonit

Shqipëri: +355 67 391 2036
+35567 30 30 30 9
Kosovë: +383 49 28 3048
Maqedoni: +389 70 336 845

E-mail

medinatravelalbania@gmail.com
info@medinatravelalbania.com

Adresa

Tiranë
Rruga e Kavajes - Pas xhamisë "Dine Hoxha " - Zyra nr.1

No alt text Vizat

-Foto e psaportes me vlefshmëri mbi 6 muaj

-Foto personale me sfond të bardhë.

1 – Pasapaorte me vlefshmëri mbi 6 muaj

2 – Foto personale

3- Vërtetim pune ose eksktrakti i biznesit përkthyer,noterizuar dhe legalizuar

4 – Statementi Bankar për 3 muajt e fundit, të ardhurat jo më pak se 1250 euro në muaj.

1 – Pasaporte me vlefshmëri mbi 6 muaj

2 – Foto personale

3 – Aplikimi, ( Menasa Teshira )

4 – Dokumenti i pranimit nga shkolla

5- Diploma e shkolles së Mesme

6 – Vërtetim i gjendjes gjyqësore , Vertetim mjeksor për aftësi studimi, analiza hepatitit B, C dhe Hiv Aids të përkthyersa, noterizuara dhe legalizuara

7 – Rezervim Bilete

 • Pasaporte me vlefshmëri mbi 6 muaj
 • Foto personale
 • Aplikimi Menasa Teshira
 • Kopje e pasportes së personit në Saudi
 • Pasaporta me vlefshmëri mbi 6 muaj
 • Foto personale
 • Aplikimi, ( Menasa Teshira )
 • Certifikatë familjare e perkthyer, noterizuar dhe legalizuar
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore,analiza hepatitit B,C dhe Hiv Aids, përkthyer, noterizuar dhe legalizuar
 • Për femijet Certifikata e vaksinimit
 • Foto e pasaportes dhe foto ikames personi qe dërgon kerkesen për bashkim familjar.
 •  

1-Pasaporte me vlefshmëri mbi 6 muaj

2 – Foto

3 – Aplikimi

4 – Ekstrakti ose vertetimi i punes përkthyer, noterizuar dhe legalizuar

5- Rezervim Bilete

Ploteso kete formulare...

Plotëso formularin ne rubrikat e kerkuara dhe ne do ju kontaktojm së shpejti.

Informatat e juaja Bazike

Mesazhi